MAKAM KI AGENG KATONG

MAKAM KI AGENG KATONG  adalah SITUS SEJARAH yang terletak di Desa Katong Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah adalah makam yang menjadi cagar budaya warga desa Katong yang selalu dirawat dan dibangun oleh warga Katong dengan sumber dana dari warga setempat dan warga lain daerah yang banyak berkunjung berziarah di makam tersebut  mengadakan tahlilan dan menyumbang pengurus makam untuk dana pembangunannya.

Makam Ki Ageng Katong berada di RT. 001 RW 001 Dusun Katong Desa Katong Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

Juru kunci makam adalah orang yang ditugasi oleh warga setempat dengan tujuan penanggungjawab atas kelestarian makam tersebut. Disisi lain Juru Kunci ditugasi memandu dan mengarahkan para pengunjung yang berziarah dalam tata tertib dan adabnya berziarah.

Para peziarah di makam Ki Ageng Katong selain warga setempat juga  banyak yang datang dari luar daerah seperti dari Semarang, Jakarta dan lain sebagainya. Setelah berziarah di makam ki Ageng Katong mereka merasa mendapat keberkahan dari Allah SWT  sehingga banyak yang membantu kelancaran perawatannya.

 

Katong , Senin 09/09/2019 persiapan Haul Ki Ageng Katong

Senin mlm Selasa 09/09/2019 Pengajian oleh Ky. REKSO BUONO dari Pati

Selasa, 10/09/2019 Pagelaran wayang kulit oleh Ki Dalang RAMA ADITIYA PATI

Dan 1000 BANSER DISIAGAKAN.

SEMOGA bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Aamiin